Сигурност на пратките, изпратени по куриер

Сигурността на пратките чрез куриер е услуга, равностойна и по-висока от сигурността на универсална пощенска услуга. Това от контрола върху движението на пратката се предпоставя чрез проверка на номера на пратката и с предварителния й маршрут съответствието. Преминаването през съответния пункт на пратката се регистрира от куриер, а също и всяко възможно отклонение – пристигане в променено състояние, непристигане, закъснение – регистрират се и незабавни мерки се предприемат за отстраняване на отклоненията или превенция.

Друг аспект на сигурността в Рапидо е надеждността на опаковката. В повечето куриерски фирми изпращачът поема отговорността за опаковане на пратката. Грижата за сигурността на опаковката е на изпращача. Куриерската фирма може да провери приемането на недобре опаковани пратки и куриер да откаже – рискът е голям за повреда, особено ако има опасност на други клиенти да се повредят пратки или фирмено имущество, поради изливане на течности от една пратка върху другите.

Добрите куриерски компании предлагат опаковки, които са в практиката изпитани и осигуряват на пратките сигурността, с вида на съдържанието съобразени – специални кутии със стиропорена сърцевина за вино или стъкларии; кутии за висящи дрехи, предпазващи от измачкване, или кутии и пликове с уплътнители за чувствителни стоки. Някои фирми предоставят безплатно опаковките, за други се заплаща – но са препоръчителни при професионалните опаковки всички положения.

Пратка с непълен адрес, или неактуален, ще е на допълнително действие обект от страна на компания за услуги от куриер – например товарене повторно и разтоварване, описване, складиране и др., което повишава за самата пратка риска. Адресът да е актуален и възможност на куриер да дава от първия път да достави пратката.

Куриерските услуги са услуги за превоз, доставка, дистрибуция, съхраняване и обработка на клиентски стоки или кореспонденция с куриер. За разлика от универсалната услуга по пощата, чиято достъпност от Закона за Пощенските услуги е гарантирана, Рапидо предлага услуги с редица допълнителни услуги, освен доставката на кореспонденция и стоки до адрес – регистрация; определено време за изпълнение; отговорност и контрол на всички структури на оператора при всички фази на изпълнение на услугата с куриер. Комбинирането на допълнителни компоненти може на почти всички изисквания да отговори на частните и бизнес потребители – от обикновените писма, сметки и брошури, месечни извлечения.

Какво може да се пренася с куриер и какво не

Rapido.bg предлага на клиентите си възможност да бъдат покрити разходите за транспорт от изпращача, получателя или трета страна. Освен стандартната отговорност, Рапидо допълнителни застраховки предлага срещу всякакви възможни рискове по време на транспорт на повреда или загуба на пратките.

Rapido.bg е една от водещите на българския пазар компании за куриерски услуги и разполага с офиси в страната. От услугите им се ползват както частни лица ежедневно, така и фирми от различни на бизнеса сегменти. В сайта на Рапидо подробна информация ще намерите за услугите и тарифите, можете да изчислите сами стойността за конкретна пратка на транспорта.

Основна дейност е свързана с осъществяването на услуги от куриер на територията на България – приемане, обработка, доставка в най-кратки срокове на документи и стоки. В различна степен са въведени при различните оператори следните ограничения за приемане на:

  • Стоки с особена стойност –оригинална бижутерия, благородни метали, естествени перли, скъпоценни камъни, предмети на изкуството, антики; пари;
  • Товари, в нарушение на закона;
  • Оръжия, противозаконни наркотични вещества, взривни вещества, газ, амуниции, радиоактивни, леснозапалими предмети, заразни или корозивни вещества, силнодействащи и отровни вещества, психотропни вещества;
  • Товари, които биха били за персонала опасност, за куриер, който ги пренася и превозва или за околната среда, сигурността на превозните средства или да застрашат при транспортирането им, или вреди на други пратки да причинят, които се превозват заедно с този товар, на трети лица или на транспортни средства;
  • Стоки, които бързо се развалят, мъртви или живи животни, материал за медицински или биологични изследвания, , животински кожи, човешки останки, медицински отпадъци, части от тялото или органи;
  • Стоки със забранен внос или износ, или специално разрешение изисква в съответствие законодателството на страна на изпращане, преминаване или доставка с куриер;
  • Вещи, които са класифицирани от национални и международни разпоредби като опасни;
  • Неприлични предмети или противоречащи на нравствените норми, религиозни материали на нерегистрирани или забранени секти и организации;

Тези ограничения най-вече за международните пратки с куриер са валидни. За пратките в страната се приемат някои от тези стоки – особено чието неприемане с безопасността на въздушния транспорт е свързано при трансфера на международни пратки.